„LabMatic” sp. z o.o.

Spółka realizuje kompleksowe usługi z zakresu utrzymania ruchu polegające na konserwacjach, modernizacjach, przeglądach, naprawach,  remontach i prewencji w zakresie diagnostyczno-pomiarowej. LabMatic dysponuje zespołem posiadającym wszelkie niezbędne kwalifikacje potwierdzone licznymi certyfikatami.

  • prowadzenie eksploatacji
  • serwis aparatury pomiarowej
  • integracja systemów
  • i nie tylko
0
ilość wydanych świadectw wzorcowania w 2017 r.
0
ilość zgłoszeń obsłużonych w 2017 r .
0%
wskaźnik WA za 2017 dla obsługiwanych instalacji
0
ilość wyremontowanych silników w 2017 r.