Serwis przyrządów pomiarowych

Prowadzimy serwis, sprawdzanie i wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej. Usługami objęte są następujące grupy przyrządów:

 • elektryczne i pneumatyczne przetworniki przepływu cieczy
 • elektryczne i pneumatyczne przetworniki poziomu
 • regulatory przepływu
 • sygnalizatory poziomu i przepływu
 • przepływomierze różnych typów
 • wykonujemy także skalowanie (litrażowanie) zbiorników pionowych i poziomych
 • różnego typu ciśnieniomierze w zakresach od -0,1 MPa do 40 MPa
 • presostaty
 • przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień
 • pH-metry (przemysłowe i laboratoryjne)
 • konduktometry
 • urządzenia eksplozymetryczne
 • przemysłowe analizatory gazów
 • termometry oporowe różnych typów
 • termopary (zakres charakterystyk do 600 °C)
 • termometry manometryczne
 • termoregulatory
 • przetworniki temperatury (elektryczne i pneumatyczne)
 • zawory regulacyjne grzybkowe siłownikami membranowymi i ustawnikami pozycyjnymi (pneumatycznymi i elektropneumatycznymi)
 • zawory odcinające kulowe z siłownikami tłokowymy
 • przepustnice
 • siłowniki membranowe
 • siłowniki tłokowe
 • reduktory
 • elektrozawory
 • rozdzielacze pneumatyczne
 • zawory bezpieczeństwa
 • rejestratory elektryczne i pneumatyczne
 • regulatory
 • wskaźniki elektryczne i pneumatyczne
 • stacyjki sterownicze
 • przystawki pierwiastkujące, mnożące i sumujące
 • napięcia prądu stałego (0,2mV – 1000V)
 • napięcia prądu przemiennego (0,2mV – 1000V)
 • natężenia prądu stałego (0,2mA – 20A)
 • natężenia prądu przemiennego (0,2mA – 20A)
 • rezystancji (0Ω – 19MΩ)
 • częstotliwości (20Hz – 100kHz) – w tym częstotliwości energetycznych
 • napięcia prądu stałego (0 – 1000V)
 • napięcia prądu przemiennego (0 – 750V)
 • natężenia prądu stałego (0 – 3A)
 • natężenia prądu przemiennego (0 – 3A)
 • naprawa, wzorcowanie i legalizacja wag przemysłowych – 0-3000kg

Przykładowe realizacje

Montaż, remonty, serwis

Polecamy nasze usługi w zakresie:

 • montażu i uruchomienie urządzeń automatyki przemysłowej takich jak:
  – czujników i przetworników przepływu
  – czujników i przetworników poziomu
  – czujników i przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień
  – czujników i przetworników temperatury
  – aparatury tablicowej (regulatory, rejestratory, wskaźniki, sterowniki)
  – aparatury do pomiarów fizykochemicznych (pH-metry, analizatory, gęstościomierze, wilgotnościomierze, tlenomierze)
  – systemów ważących
 • montażu tras kablowych
 • montażu szaf aparaturowych, pulpitów, skrzynek obiektowych
 • wykonywania instalacji niskiego napięcia oraz instalacji sprężonego powietrza
 • montażu i uruchomienia kompletnych instalacji bilansu mediów
 • realizacji projektów w technice przeciwwybuchowej
 • serwisu eksploatacyjnego instalacji pomiarowych