Historia

Nasza firma funkcjonowała przez dziesiątki lat w strukturach Zakładów Chemicznych „ROKITA” S.A. w Brzegu Dolnym.

Na początku 2000 roku Zakład Pomiarów i Automatyki Zakładów Chemicznych Rokita S.A. został poddany gruntownej restrukturyzacji i z dniem 01 sierpnia 2000 roku został przekształcony w samodzielny podmiot gospodarczy – Zakład Pomiarów i Automatyki „LabMatic” Sp. z o.o.. Spółka świadczyła usługi w zakresie eksploatacji aparatury kontrolno – pomiarowej, wykonywania wszelkich remontów instalacji produkcyjnych z zakresu automatyki przemysłowej. Spółka zatrudniała 62 osoby. W sierpniu 2003 roku w wyniku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpiło przejęcie Spółki „Elmontserwis” przez Zakład Pomiarów i Automatyki i zmianę nazwy Spółki na Zakład Usługowo – Serwisowy „LabMatic” Sp. z o.o. W wyniku przejęcia Zakład Usług Serwisowych „LabMatic” Sp. z o.o. poszerzył swoją działalność o usługi w branży elektrycznej. W styczniu 2004 roku na podstawie Porozumienia z Zakładem Budowlano – Mechanicznym „Bumet – Rokita” zostali przyjęci do Spółki mechanicy i tym samym LabMatic poszerzył swoją działalność o usługi mechaniczne. W ciągu całego okresu swojej działalności spółka kilka razy zmieniała swoją strukturę organizacyjną, rozszerzała zakres oferowanych usług za każdym razem starając się zbudować i zorganizować stabilny i profesjonalny zakład pracy, aktywnie przyczyniający się do poprawy kondycji technicznej głównego usługobiorcy PCC Rokita SA oraz pozostałych Spółek grupy kapitałowej w zakresie swoich usług.

Dzisiaj LabMatic to już zupełnie inna firma. Dzięki wdrożeniu programu „Czystość i porządek” znacznej poprawie uległy warunki pracy  na stanowiskach warsztatowych oraz stworzono praktycznie od nowa całe zaplecze socjalne. Dzięki zakupom nowoczesnych narzędzi praca wykonywana przez naszych pracowników stała się przyjemniejsza dla nich samych i  bardziej profesjonalna. Oczywiście cały czas pragniemy się zmieniać i dopasowywać pod potrzeby PCC Rokita i Spółek zależnych. Najważniejszym zadaniem jakie wciąż stoi przed LabMatic  jest przejście od tzw. biernego utrzymania ruchu skupionego na naprawach tego co się psuje do fazy prognostycznego utrzymania ruchu zorientowanego na inspekcjach zapobiegawczych, monitorowaniu stanu technicznego maszyn, urządzeń, aparatów oraz udziału operatorów w tym procesie.