Wydział Utrzymania Ruchu

 • prowadzenie eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji energetycznych
 • naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń
 • stała opieka nad instalacjami – dostępna  24/7
 • transport urządzeń na terenie zakładu
 • wykonywanie remontów bieżących oraz generalnych pomp
 • usługi montażowe aparatury przemysłowej
 • usługi spawalnicze
 • usługi podnośnikiem koszowym 16m
 • wykonywanie instalacji elektrycznych
 • pomiary okresowe instalacji elektrycznych i piorunochronnych
 • wykonywanie instalacji elektrycznego ogrzewania rurociągów i aparatury przemysłowej
 • uruchomienia i przyłączenia urządzeń i maszyn elektrycznych